Usnesení PS č. 1401

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. září 2009)

Související sněmovní tisky

663 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
ISP (příhlásit)