Usnesení PS č. 1379

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 902/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (11. září 2009)
ISP (příhlásit)