Usnesení PS č. 1373

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Makedonskou republikou měnící Dohodu mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 5. května 2009 v Bruselu /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení (10. září 2009)

Související sněmovní tisky

854 Doh. mezi ČR a Makedonskou rep. o podpoře a ochraně investic
ISP (příhlásit)