Usnesení PS č. 1371

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení (10. září 2009)

Související sněmovní tisky

852 Doh. mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic
ISP (příhlásit)