Usnesení PS č. 1321

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 16. září 2008 v Kyjevě /sněmovní tisk 681/ - druhé čtení (19. června 2009)

Související sněmovní tisky

681 Prot.mezi ČR a vl.Ukrajiny o změně Dohody o ochraně investic
ISP (příhlásit)