Usnesení PS č. 1270

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 633/ - druhé čtení (11. června 2009)

Související sněmovní tisky

633 Protokol k Rámcové úml. o ochraně a rozvoji Karpat
ISP (příhlásit)