Usnesení PS č. 1226

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 769/ - třetí čtení (15. května 2009)

Související sněmovní tisky

769 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení
ISP (příhlásit)