Usnesení PS č. 1163

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení (1. dubna 2009)

Související sněmovní tisky

566 Novela energetického zákona
ISP (příhlásit)