Usnesení PS č. 1097

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 627/ - třetí čtení (3. března 2009)

Související sněmovní tisky

627 Novela z. o podpoře a výzkumu a vývoje
ISP (příhlásit)