Usnesení PS č. 1094

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě, která bude sjednána formou výměny verbálních nót /sněmovní tisk 630/ - druhé čtení (3. března 2009)

Související sněmovní tisky

630 Doh. mezi ČR a Italskou republikou o ochraně investic
ISP (příhlásit)