Usnesení PS č. 1040

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení (12. února 2009)

Související sněmovní tisky

654 Sml.mezi ČR a Rep.Slovinsko o ochraně utajovaných informací
ISP (příhlásit)