Usnesení PS č. 1038

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení (12. února 2009)

Související sněmovní tisky

634 Dod.prot. o změně Doh.mezi ČR a Chorvat. o ochraně investic
ISP (příhlásit)