Sněmovní tisk 694/0
Písemná interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci Podmínek přijatelnosti vodohospod. projektů
ISP (příhlásit)