Sněmovní tisk 589/0
Interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci Podmínek přijatelnosti vodohosp. projektů
ISP (příhlásit)