Sněmovní tisk 461/0
Novela z. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
ISP (příhlásit)