Sněmovní tisk 459/0, část č. 1/2
Novela z. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
ISP (příhlásit)