Sněmovní tisk 342/0
Novela z. o převodu zemědělských a lesních pozemků - RJ
ISP (příhlásit)