Sněmovní tisk 259/0
Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)
ISP (příhlásit)