Sněmovní tisk 137/0
Dohoda mezi ČR a Evrop. organizací pro astronomický výzkum
ISP (příhlásit)