Sněmovní tisk 1010/0
Novela z. o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků
ISP (příhlásit)