Usnesení PS č. 921

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení (24. února 2004)

Související sněmovní tisky

200 Vládní návrh zákona o živnostenském podnikání
ISP (příhlásit)