Usnesení PS č. 873

k vládnímu návrhu zákona k provedení nařízení Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení) /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení (18. prosince 2003)

Související sněmovní tisky

501 V.n.z.o zřízení Evropského hospářského zájmového sdružení
ISP (příhlásit)