Usnesení PS č. 771

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení (26. listopadu 2003)
ISP (příhlásit)