Usnesení PS č. 657

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 310/ - třetí čtení (26. září 2003)

Související sněmovní tisky

310 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení
ISP (příhlásit)