Usnesení PS č. 622

k návrhu na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 338 ve výborech Poslanecké sněmovny (22. července 2003)

Související sněmovní tisky

338 Ratifikace Protokolů o přístupu republik k Severoatl.smlouvě
ISP (příhlásit)