Usnesení PS č. 537

k návrhu poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení (24. června 2003)

Související sněmovní tisky

292 Novela z. o civilním letectví
ISP (příhlásit)