Usnesení PS č. 493

k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - třetí čtení (21. května 2003)
ISP (příhlásit)