Usnesení PS č. 321

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 32/ - druhé čtení (4. března 2003)

Související sněmovní tisky

32 Oznámení k Evropské úmluvě o státním občanství
ISP (příhlásit)