Usnesení PS č. 297

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 /sněmovní tisk 48/ - druhé čtení (26. února 2003)

Související sněmovní tisky

48 Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF)
ISP (příhlásit)