Usnesení PS č. 280

k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení (26. února 2003)
ISP (příhlásit)