Usnesení PS č. 2397

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy /sněmovní tisk 1245/ - druhé čtení (19. dubna 2006)
ISP (příhlásit)