Usnesení PS č. 2376

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) /sněmovní tisk 1121/ - třetí čtení (19. dubna 2006)
ISP (příhlásit)