Usnesení PS č. 2356

k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 /sněmovní tisk 962/ (21. března 2006)

Související sněmovní tisky

962 1. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005
ISP (příhlásit)