Usnesení PS č. 2225

k vládnímu návrhu zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel /sněmovní tisk 1261/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (8. března 2006)
ISP (příhlásit)