Usnesení PS č. 1999

k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - třetí čtení (30. listopadu 2005)
ISP (příhlásit)