Usnesení PS č. 1948

k vládnímu návrhu zákona o sloučení Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií /sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (21. října 2005)

Související sněmovní tisky

1108 Vl.n.z. o sloučení Praž. filhar. sboru s Českou filharmonií
ISP (příhlásit)