Usnesení PS č. 1899

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (18. října 2005)
ISP (příhlásit)