Usnesení PS č. 1868

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích /sněmovní tisk 1116/ - prvé čtení (22. září 2005)

Související sněmovní tisky

1116 Novela veterinárního zákona
ISP (příhlásit)