Usnesení PS č. 1735

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 823/ - třetí čtení (22. června 2005)
ISP (příhlásit)