Usnesení PS č. 1687

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení (12. května 2005)

Související sněmovní tisky

842 Úmluva o ochraně a rozvoji Karpat
ISP (příhlásit)