Usnesení PS č. 1560

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států /sněmovní tisk 830/ - prvé čtení (22. února 2005)

Související sněmovní tisky

830 Protokol o strat. posuzování živ. prostředí
ISP (příhlásit)