Usnesení PS č. 1556

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004 /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení (22. února 2005)

Související sněmovní tisky

814 Sml. mezi ČR a Norským král. o zamez. dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)