Usnesení PS č. 1478

k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2003 /sněmovní tisk 762/ (10. února 2005)
ISP (příhlásit)