Usnesení PS č. 1473

k Výroční zprávě Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2003 /sněmovní tisk 723/ (10. února 2005)
ISP (příhlásit)