Usnesení PS č. 1288

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti /sněmovní tisk 696/ - druhé čtení (24. září 2004)
ISP (příhlásit)