Usnesení PS č. 1195

k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 577/ - druhé čtení (23. června 2004)

Související sněmovní tisky

577 Smlouva mezi ČR a SR o spol. v boji proti trest. činnosti
ISP (příhlásit)