Usnesení PS č. 1192

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci /sněmovní tisk 535/ - druhé čtení (23. června 2004)

Související sněmovní tisky

535 Dohoda o Mez. telekomunikač. družicové organizaci
ISP (příhlásit)