Usnesení PS č. 1163

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (17. června 2004)

Související sněmovní tisky

687 Novela z. o vysokých školách
ISP (příhlásit)