Usnesení PS č. 1055

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 22. května 1998 v Lublani /sněmovní tisk 583/ - prvé čtení (7. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

583 Dohoda ČR a Rep. Slovinsko o přeb.osob na st. hranicích
ISP (příhlásit)