Usnesení PS č. 1051

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Ankaře dne 2. října 2003 /sněmovní tisk 546/ - prvé čtení (7. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

546 Smlouva mezi ČR a Turec. rep. o sociál. zabezpečení
ISP (příhlásit)